Dziękujemy za złożenie zamówienia!

Potwierdze­nie zamówienia zostało wysłane również na wskazany adres e‑mail. Jeśli wiado­mość nie dotarła prosimy o sprawdze­nie folderu SPAM lub kon­takt z nami.

Jeśli Państ­wa zamówie­nie zostało złożone w dniu roboczym do godz. 14.30, to zostanie ono zre­al­i­zowane jeszcze tego samego dnia. Zamówie­nie złożone po godzinie 14.30 oraz w week­endy i Świę­ta zostanie zre­al­i­zowane w kole­jnym dniu roboczym.

Zaprasza­my do kontaktu!