Potwierdzenie zamówienia

Dzięku­je­my za złoże­nie zamówienia!

Jeśli chcą Państ­wo dokon­ać przed­płaty poniżej zna­j­du­ją się dane doko­na­nia przelewu:

testD­NA
ul. Słonecz­na 4
40–135 Katowice
Numer rachunku bankowego: 16 1140 2017 0000 4602 1308 1295

W tytule przelewu lub opisie transakcji prosimy podać imię i nazwisko oso­by zle­ca­jącej test.

Link do płat­noś­ci dot­pay: https://ssl.dotpay.pl/?id=53056

 

Przelewy zagraniczne:

testD­NA
ul. Słonecz­na 4
40–135 Katowice
Numer rachunku bankowego: 16 1140 2017 0000 4602 1308 1295

SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK
IBAN: PL przed numerem konta

W razie jakichkol­wiek prosimy o kon­takt pod numerem (32) 445 34 26 lub numerem bezpłat­nym 800 007 771. Lin­ie tele­fon­iczne są czynne codzi­en­nie (także w week­endy i świę­ta) w godz­i­nach 8:00–21:00.

Z pozdrowieni­a­mi,

Zespół testD­NA